Kontakt

 

Jakub Vojtek

720 485 665

Nová Role, okres Karlovy Vary

email: drevorezby-vojtek@seznam.cz